OSNOVNI PODACI

Poslovno ime: DANIJELA BOJOVIĆ PR KUHINJASHOP
Sedište: Gornji Prijevorski put 28, Trbušani, ČAČAK
Odgovorno lice: DANIJELA BOJOVIĆ
PIB: 112100477
Matični broj: 65873346
PDV obveznik: DA
Šifra delatnosti: 3102
Tekući račun: 170-0050033840000-61
Kontakt telefon: +381.64.11.99.755
Kontakt email adresa: prodaja@kuhinjashop.rs